Topic outline

 • TỔNG QUÁT

 • CHƯƠNG 1 NGUỒN GỐC VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  Restricted Not available unless: The activity BẢNG KHẢO SÁT ĐẦU KHOÁ is marked complete

  MỤC TIÊU 

  Giúp sinh viên nắm rõ về nguồn gốc, lịch sử phát triển và một số gương mặt tiêu biểu của môn Cầu lông 

  NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

  - Nguồn gốc môn Cầu lông 

  - Lịch sử phát triển môn cầu lông

 • CHƯƠNG 2 KỸ THUẬT CẦU LÔNG CƠ BẢN

  Restricted Not available unless:
  • The activity BẢNG KHẢO SÁT ĐẦU KHOÁ is marked complete
  • The activity Test Nguồn gốc và lịch sử phát triển is marked complete  MỤC TIÊU 

  Cung cấp cho sinih viên các kiến thức kỹ năng về các kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông, đáp ưng nhu cầu giảng dạy các bậc phổ thông

  NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

  - Kỹ thuật cầm vợt, chuẩn bị di chuyển 

  - Kỹ thuật giao cầu

  - Các kỹ thuật cơ bản khu vực sân trước, giữa sân và cuối sân

 • This topic

  CHƯƠNG 3 CHIẾN THUẬT CẦU LÔNG CƠ BẢN

  Restricted Not available unless: The activity Test Kỹ thuật is marked complete


 • CHƯƠNG 4 LUẬT CẦU LÔNG

  Restricted Not available unless: The activity Thảo luận 5 is marked complete

  LUẬT CẦU LÔNG
  NỘI DUNG BUỔI HỌC

  1. Luật cầu lông
  2. Một số lỗi trong thi đấu cầu lông

  MỤC TIÊU 

  Cung cấp cho sinh viên kiến thức về luật cầu lông hiện hành

  NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

  - Luật cầu lông 

  - Các lỗi thường gặp

 • CHƯƠNG 5 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI ĐẤU

  Restricted Not available unless: The activity Test Luật cầu lông is marked complete

  MỤC TIÊU 

  Cung cấp cho sinh viên kiến thức về phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài

  NỘI DUNG TRỌNG TÂM 

  - Phương pháp tổ chức thi đấu