TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP.HỒ CHÍ MINH: Log in

Cookies must be enabled in your browser Help with Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Quên mật khẩu đăng nhập? Hãy làm theo các bước sau

1. Nhấn vào Forgot Password?  

2. Chọn thông tin mà bạn nhớ chính xác nhất: username (tên đăng nhập) hoặc email address (địa chỉ email)

3. Hệ thống sẽ gửi đến email của bạn trong đó có đường link để tạo mật khẩu mới

4. Hoàn tất và đăng nhập vào hệ thống

Chúc các bạn thành công!