Tin tức chung

Nộp bài hay chưa nộp bài?

Nộp bài hay chưa nộp bài?

by Admin 1 -
Number of replies: 0

Chào các bạn!

Bộ phận admin nhận được rất nhiều cuộc gọi báo đã nộp bài mà không thấy nhưng thực chất là chưa nộp bài . Thầy gửi các bạn file truy vết trên hệ thống để các bạn xem và so sánh giữa sinh viên đã nộp và chưa nộp (chúng tôi sẽ lưu ý các tài khoản này trên hệ thống). click vào đây để xem file truy vết

 Các bạn có thể kiểm tra bằng cách vào bài nộp và kiểm tra giao diện như sau: 

- Giao diện đã nộp bài (Chữ hilight màu vàng  Submitted for grading) có thể không thấy bài nộp của mình nhưng trạng thái nộp bài phải có chữ Submitted for grading. 

- Giao diện chưa nộp bài: trạng thái nộp bài No attempt