Skip to main content

1 Courses 1 Categories

Modified 11 September 2021

HỌC KỲ 1

Teacher: Văn Tiền Lê

Cờ Vua - CĐCQ K44 - ThS. Lê Văn Tiền

Dạy Cờ Vua cho đối tượng sinh viên hệ cao đẳng chính quy khoá 44 - ThS. Lê Văn Tiền