Help with Search courses

Lý Thuyết Bơi Lội CĐCQ K.43-Ths. Hồ Hải Vân Anh

Sinh viên nắm vững các nguyên lý có liên quan đến kỹ thuật bơi, kỹ thuật bơi thể thao, bơi thực dụng và cứu đuối, phương pháp dạy bơiHình thành đúng kỹ năng kiểu bơi Tự do (sử dụng trong thi đấu Bơi), biết tổ chức giảng dạy ban đầu về kiểu bơi Tự do, biết bơi thực dụng và cứu đuối cho học sinh


Đơn vị: Khoa Điền Kinh
Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
Hình thức đào tạo: Hệ Chính Quy
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo: K44
IMG_20200422_132235.jpgIMG_20200422_132235.jpg

ĐIỀN KINH 2

MỤC ĐÍCH CỦA HỌC PHẦN: 

             Trang bị cho người học về nguyên lý kỹ thuật, phương pháp giảng dạy trong nhảy cao. Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên môn về nội dung nhảy cao, luật nhảy cao, tổ chức giảng dạy và thi đấu. Chú trọng đến phương pháp giảng dạy thông qua thực tập giáo án theo chương trình của phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, giúp sinh viên có kỹ năng thực hành kỹ thuật động tác đồng thời có kỹ năng đứng lớp giảng dạy các nội dung của Điền kinh trong chương trình giảng dạy cho học sinh phổ thông.

MỤC TIÊU:

   - Về kiến thức: Nắm được nguyên lý kỹ thuật các nội dung nhảy cao, kỹ thuật, phương pháp giảng dạy nhảy cao, các điều luật cơ bản của nhảy cao. Biên soạn và thực hiện tốt công tác thực tập giáo án.

    - Về kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật các bài tập bổ trợ chuyên môn, kỹ thuật nhảy cao, và tổ chức giảng dạy ban đầu. Thực hiện tốt các phương pháp và trình tự của một giáo án.

    - Về thái độ: Tích cực trong việc học trên lớp, tự tập thêm, tham khảo tài liệu và làm quen với việc tập luyện theo nhóm.

seagames23_15.jpgseagames23_15.jpg

Cờ Vua

* Mục tiêu của học phần

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản nhằm giúp sinh viên biết chơi, biết cách giảng dạy Cờ Vua.

* Kiến thức

Biết được những tri thức cơ bản trong môn Cờ Vua. Biết được những nguyên tắc cơ bản trong phương pháp giảng dạy các giai đoạn ván đấu.

* Kỹ năng

Có khả năng thực hành ván đấu đúng luật Cờ Vua. Có khả năng giảng dạy cho đối tượng chưa biết chơi hoặc mới biết chơi Cờ Vua.

* Thái độ

Có thái độ tích cực trong việc ứng dụng các kiến thức về đánh giá kết quả học tập trong quá trình giảng dạy của mình.


bui thi nhung.jpgbui thi nhung.jpg

ĐIỀN KINH 2

Mục đích:

          Trang bị cho người học về nguyên lý kỹ thuật, phương pháp giảng dạy trong nhảy cao. Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên môn về nội dung nhảy cao, luật nhảy cao, tổ chức giảng dạy và thi đấu. Chú trọng đến phương pháp giảng dạy thông qua thực tập giáo án theo chương trình của phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, giúp sinh viên có kỹ năng thực hành kỹ thuật động tác đồng thời có kỹ năng đứng lớp giảng dạy các nội dung của Điền kinh trong chương trình giảng dạy cho học sinh phổ thông.


Picture1.pngPicture1.png

LTCSBL ĐHCQ K11- TS. Thái Thị Diễm Thúy

Thông qua học phần chuyên sâu Bơi lội, ngoài 3 kiểu bơi sinh viên đã được học trong học phần Bơi lội ,sinh viên sẽ được học thêm 1kiểu bơi Bướm. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được học nâng cao và hoàn thiện các kỹ thuật 4 kiểu bơi đồng thời vận dụng các kỹ thuật đó vào trong thi đấu. Ngoài ra, khóa học còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng về giảng dạy, huấn luyện, phương pháp trọng tài và tổ chức thi đấu.


Đơn vị: Khoa Điền Kinh
Trình độ đào tạo: Đại Học
Hình thức đào tạo: Hệ Chính Quy
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo: K11
unnamed.jpgunnamed.jpg

Lý thuyết Bơi lội

Cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên môn bơi thể thao và luật bơi có liên quan, tổ chức giảng dạy - thi đấu cơ sở, bơi thực dụng

 * Về kiến thức: Nắm vững kỹ thuật và phương pháp dạy kiểu bơi Tự do, kiểu bơi Ngửa và kiểu bơi Ếch; các điều luật cơ bản có liên quan đến kỹ thuật kiểu bơi Tự do, kiểu bơi Ngửa và kiểu bơi Ếch (sử dụng trong thi đấu Bơi) 

* Về kỹ năng: Hình thành đúng các kỹ năng kiểu bơi Tự do, kiểu bơi Ngửa và kiểu bơi Ếch (sử dụng trong thi đấu Bơi) và biết tổ chức giảng dạy ban đầu

* Về thái độ: Tích cực trong việc học trên lớp, tự học, tham khảo tài liệu để nâng cao kỹ năng thực hành các kiểu bơi Tự do, kiểu bơi Ngửa và kiểu bơi Ếch (sử dụng trong thi đấu Bơi)

images.jpgimages.jpg

TT chuyên sâu - Đẩy tạ

Chuyên sâu tạ là một trong các lớp chuyên sâu tự chọ cho sinh viên. Khóa học cung cấp thông tin chuyên sâu về nhóm môn ném đẩy thuộc Môn Điền kinh.

6714.png_860.png6714.png_860.png

Đk2-MS HẰNG

MỤC ĐÍCH CỦA HỌC PHẦN:

        Trang bị cho người học về nguyên lý kỹ thuật, phương pháp giảng dạy trong nhảy cao. Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên môn về nội dung nhảy cao, luật nhảy cao, tổ chức giảng dạy và thi đấu. Chú trọng đến phương pháp giảng dạy thông qua thực tập giáo án theo chương trình của phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, giúp sinh viên có kỹ năng thực hành kỹ thuật động tác đồng thời có kỹ năng đứng lớp giảng dạy các nội dung của Điền kinh trong chương trình giảng dạy cho học sinh phổ thông.

MỤC TIÊU:

    - Về kiến thức: Nắm được nguyên lý kỹ thuật các nội dung nhảy cao, kỹ thuật, phương pháp giảng dạy nhảy cao, các điều luật cơ bản của nhảy cao. Biên soạn và thực hiện tốt công tác thực tập giáo án.

     - Về kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật các bài tập bổ trợ chuyên môn, kỹ thuật nhảy cao, và tổ chức giảng dạy ban đầu. Thực hiện tốt các phương pháp và trình tự của một giáo án.

    - Về thái độ: Tích cực trong việc học trên lớp, tự tập thêm, tham khảo tài liệu và làm quen với việc tập luyện theo nhóm.

nguyenduybang.jpgnguyenduybang.jpg

ĐIỀN KINH 2

        Mục đích:

        Trang bị cho người học về nguyên lý kỹ thuật, phương pháp giảng dạy trong nhảy cao. Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên môn về nội dung nhảy cao, luật nhảy cao, tổ chức giảng dạy và thi đấu. Chú trọng đến phương pháp giảng dạy thông qua thực tập giáo án theo chương trình của phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, giúp sinh viên có kỹ năng thực hành kỹ thuật động tác đồng thời có kỹ năng đứng lớp giảng dạy các nội dung của Điền kinh trong chương trình giảng dạy cho học sinh phổ thông.