Skip to main content

8 Courses 1 Categories

14 Courses
View all courses

Modified 7 June 2021

HỌC LẠI
GIẢI PHẪU - HỌC KỲ HÈ 2021 - ThS. PHAN THANH VIỆT
NĂM HỌC 2020 - 2021
Preview Course

Teacher: Thanh - Việt PHAN

GIẢI PHẪU - HỌC KỲ HÈ 2021 - ThS. PHAN THANH VIỆT

Khóa học Giải phẫu này được thiết kế dành cho sinh viên hệ chính quy khóa ĐH13, ĐH14 & ĐH15 tham gia trong học kỳ Hè 2021.

Sinh viên tham gia học tập theo quy chuẩn như sau:

  1. Thời gian học tập theo Thời khóa biểu cập nhật trên trang web của nhà trường (www.upes.edu.vn).
  2. Học liệu sử dụng được cập nhật trong khóa học Giải phẫu trên trang đào tạo trực tuyến (dosports.online)
  3. Tham gia nghe giảng và thảo luận nhóm qua phòng học trực tuyến (Google MEET


Giảng viên phụ trách khóa học: ThS. Phan Thanh Việt

Email: viettp@upes.edu.vn

Phone: 0939 89 52 86

-------------------------------------


Teacher: Huỳnh Thị Diệu Trang

TIẾNG ANH 1- ĐH15

Môn Tiếng Anh 1 bao gồm một số nội dung trong  sáu đơn vị bài (unit 3, unit 4, unit 5, unit 6, unit 8, unit 9) mang  những  chủ đề liên quan đến thể thao (SPORTS, HEALTH , OLYMPIC GAMES, BALL SPORTS, ATHLETICS, GYMNASTICS).. Trong sáu  đơn vị bài dành cho môn Tiếng Anh 1, người học sẽ thực hành với vốn từ vựng liên quan đến chủ đề thể thao cụ thể, bao gồm các môn thể thao thuộc môn bóng, môn điền kinh, môn thể dục và các từ vựng liên quan đến thế vận hội Olympics, chủ đề về sưc khỏe  … thông qua các bài đọc. Kỹ năng luyện tập trong môn học là diễn đạt tiếng Anh bằng những câu đơn giản trong đời sống và hoạt động thể thao. Phần văn phạm tập trung các cấu trúc câu ở thì quá khứ đơn, câu điều kiện, hình thức so sánh hơn và so sánh nhất, thì hiện tại hoàn thành và danh từ đếm được và không đếm được.

Ngoài ra, người học được ôn một số kiến thức cơ bản về từ vựng, cấu trúc câu, văn phạm đã học trong chương trình phổ thông trung học, đồng thời nâng cao kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 1 theo Khung 6 bậc của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, cụ thể là viết đúng và hiểu chính xác một bài văn tiếng Anh. Sau khi học xong môn Tiếng Anh 1, người học có khả năng giao tiếp tiếng Anh về các chuyên đề trong cuộc sống văn hóa, xã hội, đặc biệt là các chuyên đề về thể thao.

Teacher: Huỳnh Thị Diệu Trang

ANH VĂN 1 - ĐH 15

Môn Tiếng Anh 1 bao gồm một số nội dung trong sáu đơn vị bài (unit 3, unit 4, unit 5, unit 6, unit 8, unit 9 ) mang  những  chủ đề liên quan đến thể thao (SPORTS, HEALTH , OLYMPIC GAMES, BALL SPORTS, ATHLETICS, GYMNASTICS).. Trong sáu  đơn vị bài dành cho môn Tiếng Anh 1, người học sẽ thực hành với vốn từ vựng liên quan đến chủ đề thể thao cụ thể, bao gồm các môn thể thao thuộc môn bóng, môn điền kinh, môn thể dục và các từ vựng liên quan đến thế vận hội Olympics, chủ đề về sức khỏe  … thông qua các bài đọc. Kỹ năng luyện tập trong môn học là diễn đạt tiếng Anh bằng những câu đơn giản trong đời sống và hoạt động thể thao. Phần văn phạm tập trung các cấu trúc câu ở thì quá khứ đơn, câu điều kiện, hình thức so sánh hơn và so sánh nhất, thì hiện tại hoàn thành và danh từ đếm được và không đếm được.

Ngoài ra, người học được ôn một số kiến thức cơ bản về từ vựng, cấu trúc câu, văn phạm đã học trong chương trình phổ thông trung học, đồng thời nâng cao kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 1 theo Khung 6 bậc của Bộ Giáo Dục Đào Tạo, cụ thể là viết đúng và hiểu chính xác một bài văn tiếng Anh. Sau khi học xong môn Tiếng Anh 1, người học có khả năng giao tiếp tiếng Anh về các chuyên đề trong cuộc sống văn hóa, xã hội, đặc biệt là các chuyên đề về thể thao.
Password: AV1-ĐH15

Teacher: Võ Thị Ngọc Thơ

SINH CƠ THỂ THAO - K12 - Ths Nguyễn Minh Huân

Để tham gia vào lớp học, vui lòng đăng nhập vào đường dẫn bên dưới: 

To join the video meeting, click this link: 

https://meet.google.com/dvu-jzyx-rou 

Sinh Cơ học được tạo thành từ hai từ gốc Hy Lạp là Biomechanics. Sinh cơ học được cấu thành từ Sinh học và Cơ học. Cơ học là một phần của Vật lí học – nghiên cứu các chuyển động cơ học và mối tương tác cơ học giữa các vật thể vật chất. Sinh Cơ học là một phân của môn khoa học nghiên cứu khả năng vận động và hoạt động của sinh vật. Sinh Cơ học : là học thuyết về khả năng vận động và hoạt động vận động của con người và động vật. Nói cách khác Sinh Cơ học là môn khoa học nghiên cứu khả năng vận động của cơ thể sinh vật.

Sinh Cơ học TDTT : là môn khoa học chuyên ngành hẹp của Sinh Cơ học, chuyên nghiên cứu về trạng thái Cơ học của con người tham gia hoạt động TDTT (Vận động viên), dụng cụ và ảnh hưởng về mặt Cơ học của môi trường xung quanh. Sinh cơ học thể thao là môn khoa học nghiên cứu quy luật chuyển động cơ học của hệ thống cơ thể người. Sinh cơ học thể thao dùng những phương pháp và quan điểm lực học và sinh học để nghiên cứu vấn đề kỹ thuật của các môn thể thao. Kỹ thuật động tác được nghiên cứu trên quy luật của lực học và sinh học và miêu tả định lượng bằng phương trình toán học. Các huấn luyện viên và vận động viên dựa vào các thông số lực học đo đạt được để xây dựng mô hình hoá công tác giảng dạy và huấn luyện, cải tiến hoàn thiện kỹ thuật động tác.

Sinh cơ học thể thao cần trả lời nguyên nhân cụ thể khi hoàn động tác kỹ thuật thể thao như thế nào và đồng thời cũng cần nghiên cứu sự ảnh hưởng của điều kiện môi trường đối với cơ thể (ví dụ như sân bãi, các dụng cụ thi đấu và tập luyện) có quan hệ với kỹ thuật động tác. Căn cứ vào hình thái và chức năng cơ thể nghiên cứu hiệu quả kết hợp sân bãi, cải tiến dụng cụ tập luyện để đạt thành tích cao.

GV Võ Thị Ngọc Thơ - Nguyễn Minh Huân


Teacher: Nguyễn Phước Thọ

Y học TDTT - Khoá ĐH K13 - Nguyễn Phước Thọ

Môn học nhằm trang bị cho SV các kiến thức cơ bản về đo đạc thể hình, kiểm tra hình thái học TDTT,  kiểm tra chức năng như tim mạch, hô hấp, thần kinh… Môn học còn giúp cho các em khả năng thực hành về cách thức đo, cách thực hiện một số test chức năng nhằm đánh giá thể lực, tình trạng sức khỏe cho người tập luyện TDTT.  Ngoài ra còn trang bị cho các em kiến thức đánh giá mệt mỏi, các phương pháp hồi phục TDTT. Đồng thời giúp nhận biết các nguyên nhân gây chấn thương và cách sơ cấp cứu, cách hồi phục, tâp luyện TD chữa bệnh giúp các tổn thương mau lành.
Mã vào lớp bằng Google Meet: oxh-gqsz-ggu

Teacher: Lê Hồng Thạch Thảo

Pháp Luật Đại Cương - Khóa CĐ43 - Ths. Lê Hồng Thạch Thảo

Môn học Pháp luật đại cương là một môn học bắt đầu trong chương trình đào tạo đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Đây là môn học cung cấp những cơ bản kiến ​​thức về Nhà nước và pháp luật, các cơ sở pháp luật của hệ thống pháp luật Việt Nam cho sinh viên trong thời lượng 30 tiết. Gúp sinh viên nắm vững một số cơ bản kiến ​​thức về pháp luật, tạo cơ sở cho các em học tốt, cuộc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao thêm kiến ​​thức pháp luật thông qua chương trình học . 

  • Giới thiệu bản gốc, bản chất của Nhà nước và pháp luật
  • Giới thiệu các khái niệm cơ bản về pháp luật
  • Giới thiệu hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, tập trung vào 1 số thông tin luật
  • mã vào google meet : yig-pprk-mzn
  • pass: pldc_cd43

Sinh Hóa TDTT - Khóa ĐH12 - ThS. Kiến Thị Ngọc Xuyến
NĂM HỌC 2020 - 2021
Preview Course

Teacher: Thị Ngọc Xuyến Kiến

Sinh Hóa TDTT - Khóa ĐH12 - ThS. Kiến Thị Ngọc Xuyến

Sinh hoá thể thao là môn học nghiên cứu những quy luật biến đổi về mặt sinh hoá trong cơ thể người khi thực hiện các bài tập thể dục thể thao; Nghiên cứu các quá trình sinh hoá diễn ra trong một cơ thể toàn vẹn với các vấn đề cụ thể sau :

-    Cấu tạo và chức năng của các chất hữu cơ trong cơ thể sống.

-    Quá trình chuyển hoá giữa các hợp chất hữu cơ.

-    Cơ chế biến đổi năng lượng trong cơ thể người khi hoạt động cơ.

-    Cơ chế điều hoà trao đổi chất bằng thần kinh và thể dịch trong hoạt động cơ.

-        Các quy luật thích nghi về mặt sinh hoá với hoạt động cơ có hệ thống.


GIẢI PHẪU SINH LÝ NGƯỜI - HỌC KỲ PHỤ 2021 - ThS. PHAN THANH VIỆT
NĂM HỌC 2020 - 2021
Preview Course

Teacher: Thanh - Việt PHAN

GIẢI PHẪU SINH LÝ NGƯỜI - HỌC KỲ PHỤ 2021 - ThS. PHAN THANH VIỆT

     - Khóa học này được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên đại học hệ chính quy (từ khóa 12 trở về trước) tham gia học cải thiện, học lại học phần GIẢI PHẪU SSINH LÝ NGƯỜI (4 tín chỉ, 58 tiết lý thuyết + 2 tiết thi kết thúc học phần). 

     - Khóa học được triển khai trực tuyến trên nền tảng dosports.online kết hợp Google MEET, đáp ứng yêu cầu đào tạo của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Khoa KHCB 2020