Help with Search courses
HỌI THAO KHOA .pngHỌI THAO KHOA .png
Đơn vị: Phòng SĐH & KHCN
Trình độ đào tạo: Nghiên Cứu Sinh
Hình thức đào tạo: Hệ Chính Quy
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo: K1

TD NHÀO LỘN CHUYÊN SÂU - KHÓA 12 - ThS.GIANG CHÍ HẢI

Kiến thức, kỹ năng học phần cung cấp cho sinh viên

Kiến thứcHiểu về các kỹ thuật trong môn thể dục nhào lộn, củng cố về phương pháp giảng dạy cho sinh viên. 

Kỹ năngSau khi học xong học phần này, sinh viên có thể thực hiện tốt kỹ năng thực hành một số nhóm động tác dẻo, thăng bằng, chuối tay, nhào lộn, bật lăng, giúp cho học viên có nền tảng thể lực góp phần vào việc rèn luyện sức khỏe và học tập tốt

Thái độCó thái độ tích cực trong việc tập luyện. Nghiêm túc khi học tập, yêu thích tìm tòi và nghiên cứu học hỏi, ứng dụng các kiến thức về đánh giá kết quả học tập trong quá trình giảng dạy của mình.


Đơn vị: Phòng SĐH & KHCN
Trình độ đào tạo: Nghiên Cứu Sinh
Hình thức đào tạo: Hệ Chính Quy
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo: K12