Skip to main content

35 Courses

BÓNG RỔ- K15 TẠI TRƯỜNG VLVH- Ths LÊ MINH CHÍ
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Lê Minh Chí

BÓNG RỔ- K15 TẠI TRƯỜNG VLVH- Ths LÊ MINH CHÍ

Hình thành, rèn luyện các kỹ thuật bóng rổ & phương pháp giảng dạy


CẦU LÔNG VLVH -  AN GIANG K10 - THS. TRẦN LÝ HÙNG
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Trần Lý Hùng

CẦU LÔNG VLVH - AN GIANG K10 - THS. TRẦN LÝ HÙNG

CUNG CẤP  CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CHO NGƯỜI HỌC
- LỊCH SỬ
- KỸ THUẬT
- lUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THI ĐẤU
- GIẢNG DẠY TRẺ

Teacher: Đỗ Thành Quang

BÓNG CHUYỀN - ĐẠI HỌC K15 - ThS. ĐỖ THÀNH QUANG

Học phần cung cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức thi đấu, luật bóng chuyền, bồi dưỡng kỹ năng trọng tài cơ bản. Trang bị các kỹ năng sư phạm trong giảng dạy và thi đấu bóng chuyền cho sinh viên

Teacher: Lê Huỳnh Phương

BÓNG BÀN - QNK4 - ThS Lê Huỳnh Phương

Học phần Bóng Bàn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:

Lịch sử Bóng Bàn

Kỹ thuật Bóng Bàn

Phương pháp giảng dạy và kỹ - chiến thuật 

Công tác tổ chức thi đấuLuật Bóng Bàn


BÓNG BÀN - ĐĂK NÔNG K2 - ThS Lê Huỳnh Phương
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Lê Huỳnh Phương

BÓNG BÀN - ĐĂK NÔNG K2 - ThS Lê Huỳnh Phương

Học phần Bóng Bàn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:

Lịch sử Bóng Bàn

Kỹ thuật Bóng Bàn

Phương pháp giảng dạy và kỹ - chiến thuật

Công tác tổ chức thi đấu và Luật Bóng Bàn


Teacher: Lê Huỳnh Phương

BÓNG BÀN - TNK6 - ThS Lê Huỳnh Phương

Học phần Bóng Bàn nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về:

 Lịch sử Bóng Bàn 

Kỹ thuật Bóng Bàn 

Phương pháp giảng dạy và kỹ - chiến thuật

Công tác tổ chức thi đấu và Luật Bóng Bàn


Teacher: Trần Thanh Tuyền

Bóng chuyền - An Giang K10 - Trần Thanh Tuyền

MỤC ĐÍCH MÔN HỌC

Môn học cung cấp cho sinh viên thêm những kiến thức về môn bóng chuyền như: Phân tích các kỹ thuật động tác, chiến thuật cơ bản trong bóng chuyền, phương pháp trọng tài, từ đó sinh viên có thể ứng dụng trực tiếp trong việc giảng dạy môn học này trong các trường phổ thông.

MỤC TIÊU MÔN HỌC

Trang bị các kiến thức cơ bản về bóng chuyền. Củng cố các kỹ thuật (chuyền, đệm, phát ,đập). Nâng cao khả năng tổ chức thi đấu, trọng tài bóng chuyền cấp cơ sở. Vận dụng một số động tác trong bóng chuyền làm kỹ thuật bổ trợ cho các môn khác…

BÓNG BÀN - VLVHK15 - Ths. Nguyễn Phạm Thanh Thúy An
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Nguyễn Phạm Thanh Thúy An

BÓNG BÀN - VLVHK15 - Ths. Nguyễn Phạm Thanh Thúy An

Chào mừng các anh chị đến với môn Bóng Bàn. Thông qua khóa học giúp các anh chị có thêm kiến thức về lịch sử môn Bóng Bàn, phương pháp giảng dạy và luật cơ bản môn Bóng Bàn.

BÓNG BÀN - STK7 - ThS. Nguyễn Phạm Thanh Thúy An
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Nguyễn Phạm Thanh Thúy An

BÓNG BÀN - STK7 - ThS. Nguyễn Phạm Thanh Thúy An

Chào mừng các anh chị đến với môn Bóng Bàn. Thông qua khóa học giúp các anh chị có thêm kiến thức về lịch sử môn Bóng Bàn, phương pháp giảng dạy và luật cơ bản môn Bóng Bàn.

Teacher: Đỗ Thành Quang

BÓNG CHUYỀN - QNK4 - Ths. ĐỖ THÀNH QUANG

Học phần cung cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức thi đấu, luật bóng chuyền, bồi dưỡng kỹ năng trọng tài cơ bản. Trang bị các kỹ năng sư phạm trong giảng dạy và thi đấu bóng chuyền cho sinh viên

Bóng ném và phương pháp - ĐH 14 và 13B - VLVH - Nguyễn Đắc Thịnh
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Trịnh Huy Cường

Bóng ném và phương pháp - ĐH 14 và 13B - VLVH - Nguyễn Đắc Thịnh

Với học phần này nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức về:


Bóng ném và phương pháp - K7 - 2 - Sóc Trăng - Trịnh Huy Cường
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Trịnh Huy Cường

Bóng ném và phương pháp - K7 - 2 - Sóc Trăng - Trịnh Huy Cường

Với học phần này nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức về:


Bóng ném và phương pháp - K6 - Tiền Giang - GV Trịnh Huy Cường
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Trịnh Huy Cường

Bóng ném và phương pháp - K6 - Tiền Giang - GV Trịnh Huy Cường

Với học phần này nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức về:

  • Lịch sử môn bóng ném.
  • Kỹ thuật môn bóng ném.
  • Phương pháp giảng dạy kỹ thuật động tác.
  • Tổ chức 1 giải đấu bóng ném.

BÓNG RỔ - AN GIANG K10-Ths Lê Minh Chí
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Lê Minh Chí

BÓNG RỔ - AN GIANG K10-Ths Lê Minh Chí

Hình thành, rèn luyện các kỹ thuật bóng rổ & phương pháp giảng dạy

BÓNG RỔ - QN K4-  Ths. NGUYỄN THỊ MINH CẦM
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Th.s Nguyễn Thị Minh Cầm

BÓNG RỔ - QN K4- Ths. NGUYỄN THỊ MINH CẦM

Chào các anh chị đến với môn Bóng rổ. Thông qua khóa học này giúp các anh chị biết nguồn gốc lịch sử môn bóng rổ, phương pháp giảng dạy và các luật cơ bản trong bóng rổ.