Skip to main content

10 Courses

Teacher: Lê Tiến Đạt

THỂ DỤC PHƯƠNG PHÁP HỆ VLVH KHÓA 06 TÂY NINH HÈ 2021

HỌC PHẦN TDPP 30 TIẾT (2 TÍN CHỈ)

- DẠY TRỰC TUYẾN 1 TÍN CHỈ (THỜI GIAN GIẢNG DẠY 31/07 ĐẾN 01/08/2021)

- GỒM CÁC NỘI DUNG: - THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

                                          - MANG VÁC NGƯỜI

                                          - 7 BƯỚC CƠ BẢN AEROBIC

Teacher: Tuyết Lan Phan Thị

Thể dục và phương pháp - TP.HCM K15 - Ths Phan Thị Tuyết Lan

Đội hình đội ngũ

TD phát triển chung

Mang vác người

7 bươc cơ bản


Teacher: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Thể dục Phương pháp K10 - An Giang- Ths.Nguyễn Thị Thùy Trang

Đội hình đội ngũ

TD phát triển chung

Mang vác người

7 bươc cơ bản

Teacher: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Thể dục và Phương pháp - QN K4- ThS Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Đội hình đội ngũ

Thể dục phát triển chung

Mang vát người

7 bước cơ bản

Teacher: Nguyễn Thị Mỹ Em

Thể dục và phương pháp - Đăk Nông- Khóa 2 - Ths Nguyễn Thị Mỹ Em

Nội dung giảng dạy

- Đội hình đội ngũ

- TD phát triển chung

- Mang vác người

- 7 bươc cơ bản