Help with Search courses

CHUYÊN SÂU HUẤN LUYỆN THỂ THAO - Khóa Cao học 8 - TS. Ngô Hữu Phúc

Huấn luyện viên là một loại hình thể thao mang tính giáo dục của tổ chức chuyên môn, nhằm nâng cao và duy trì năng lực thi đấu của vận động viên dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên và sự tích cực tham gia, phối hợp của vận động. Huấn luyện thể thao còn bao gồm: Tuyển chọn, quản lý, dinh dưỡng, hồi phục, chuẩn bị cơ sở vật chất và giáo dục văn hóa tương ứng … Nhằm nâng cao năng lực thi đấu và chuẩn bị, cố gắng giành thành thích thi đấu thể thao cao của vận động viên. Nói một cách đơn giản, quá trình huấn luyện thể thao là quá trình nâng cấp, duy trì năng lực thi đấu của vận động viên vận, đồng thời cũng là quá trình thúc đẩy vận động viên thể hiện hết năng lực của mình trong thi đấu. Từ phân tích trên khái niệm có thể đưa ra khái niệm về Huấn luyện thể thao như sau: “Huấn luyện thể thao đó là một quá trình giáo dục chuyên môn, chủ yếu bằng các bài tập thể lực, nhằm hoàn thiện các phẩm chất, năng lực, các mặt của trình độ chuẩn bị, nhằm đảm bảo cho vận động viên đạt thành tích cao nhất trong môn thể thao đã chọn hoặc một nội dung nào đó"

Đơn vị: Phòng SĐH & KHCN
Trình độ đào tạo: Cao Học
Hình thức đào tạo: Hệ Chính Quy
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo: K8

Quản lý Thể dục thể thao - Khóa Cao học 8 - TS.Võ Anh Thư

Quản lý Thể dục Thể thao đã được giảng dạy ở trình độ Đại học, cũng là môn học chính trong chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ về khoa học giáo dục chuyên ngành Thể dục Thể thao. Các lý luận then chốt được trình bày đầy đủ và toàn diện. Thực tế của công tác quản lý thể dục thể thao của Việt Nam cũng được đề cập chi tiết và cập nhật. Tuân thủ cấu trúc của tư duy biện chứng đi từ lý luận đến thực tiễn. 

Teacher: Võ Anh Thư

Tâm Lý Thể Thao CH08 - TS PHẠM MINH QUYỀN


Tâm lý học thể thao nghiên cứu những qui luật cơ bản của những biểu hiện và sự phát triển tâm lý của cá nhân vận động trong những điều kiện đặc thù của hoạt động thể thao. Đối tượng tâm lý học thể thao là những hiện tượng tâm lý nảy sinh và phát triển trong khi hoạt động thể thao

Đơn vị: Khoa Thể Dục
Trình độ đào tạo: Cao Học
Hình thức đào tạo: Hệ Chính Quy
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo: K8