Global searching is not enabled.
Skip to main content

2 Courses

SINH HÓA TDTT-VLVH TỈNH 2020- cô Xuyến
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Preview Course

Teacher: Kiến Thị Ngọc Xuyến

SINH HÓA TDTT-VLVH TỈNH 2020- cô Xuyến

Sinh hoá thể thao là môn học nghiên cứu những quy luật biến đổi về mặt sinh hoá trong cơ thể người khi thực hiện các bài tập thể dục thể thao; Nghiên cứu các quá trình sinh hoá diễn ra trong một cơ thể toàn vẹn với các vấn đề cụ thể sau :

-    Cấu tạo và chức năng của các chất hữu cơ trong cơ thể sống.

-    Quá trình chuyển hoá giữa các hợp chất hữu cơ.

-    Cơ chế biến đổi năng lượng trong cơ thể người khi hoạt động cơ.

-    Cơ chế điều hoà trao đổi chất bằng thần kinh và thể dịch trong hoạt động cơ.

-        Các quy luật thích nghi về mặt sinh hoá với hoạt động cơ có hệ thống.


GIẢI PHẪU - SINH LÝ THỂ THAO (VLVH) - Thầy PHAN THANH VIỆT
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Preview Course

Teacher: Thanh - Việt, PHAN

GIẢI PHẪU - SINH LÝ THỂ THAO (VLVH) - Thầy PHAN THANH VIỆT

Học phần Giải phẫu - sinh lý thể thao dành cho các khóa đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (hình thức VLVH) được tổ chức giảng dạy trực tuyến trên hệ thống dosports.online của Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các kiến thức sau :

    - Giải phẫu các hệ cơ quan trên cơ thể người,

    - Các chuyên đề sinh lý thể dục thể thao.

* Giảng viên : ThS. Phan Thanh Việt

KHCB 2015