Skip to main content

25 Courses

Y HỌC TDTT - VLVH 04 - ThS. Kiến Thị Ngọc Xuyến
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Thị Ngọc Xuyến Kiến

Y HỌC TDTT - VLVH 04 - ThS. Kiến Thị Ngọc Xuyến

Môn học nhằm trang bị cho SV các kiến thức cơ bản về đo đạc thể hình, kiểm tra hình thái học TDTT,  kiểm tra chức năng như tim mạch, hô hấp ,thần kinh… Môn học còn giúp cho các em khả năng thực hành về cách thức đo,cách thực hiện một số test chức năng nhằm đánh giá thể lực, tình trạng sức khỏe cho người tập luyện TDTT.  Ngoài ra còn trang bị cho các em kiến thức đánh giá mệt mỏi, các phương pháp hồi phục TDTT. Đồng thời giúp nhận biết các nguyên nhân gây chấn thương và cách sơ cấp cứu, cách hồi phục, tâp luyện TD chữa bệnh giúp các tổn thương mau lành.

SINH HÓA TDTT - VLVH K15 - ThS. Kiến Thị Ngọc Xuyến
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Thị Ngọc Xuyến Kiến

SINH HÓA TDTT - VLVH K15 - ThS. Kiến Thị Ngọc Xuyến

Sinh hóa thể thao là kết qủa của sự phát triển và liên kết giữa khoa học thể dục thể thao và sinh hóa. Sinh hóa thể thao nghiên cứu những quy luật biến đổi về mặt sinh hóa trong cơ thể người khi thực hiện các bài tập thể dục thể thao. Nếu như sinh hóa chức năng nghiên cứu các quá trình sinh hóa ở mức mô hay cơ quan riêng biệt thì sinh hóa thể thao nghiên cứu các quá trình sinh hóa diễn ra trong cơ thể toàn vẹn với các nội dung:

-    Cấu trúc, chức năng của các thành phần hóa học trong cơ thê sống.

-    Các quá trình chuyển hóa và mối quan hệ giữa các quá trình chuyển hóa trong cơ thể sống.

-    Cơ chế biến đổi năng lượng và điều hòa chuyển hóa khi hoạt động cơ.

-        Các quy luật thích nghi về mặt sinh hoá với hoạt động cơ có hệ thống.

- Những quy luật sinh hóa trong huấn luyện thể thao và phương pháp kiểm tra về mặt sinh hóa trong thể thao


Teacher: Thuỷ Trâm Nguyễn Thị

Dinh dưỡng học đường và dinh dưỡng thể thao - K3K4QN - Ths Nguyễn Thị Thủy Trâm

Dinh dưỡng học đường và dinh dưỡng thể thao (DDHĐ & DDTT) là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về quá trình cung cấp năng lượng từ thức ăn và chuyển hóa năng lượng trong tế bào để nuôi dưỡng cơ thể. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cơ thể và giữ gìn sức khỏe của con người. Ở từng giai đoạn phát triển và ở mỗi cá thể khác nhau, nhu cầu cung cấp dinh dưỡng sẽ khác nhau và sự đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng một cách hợp lý luôn là một vấn đề đáng chú ý.  

Trong thi đấu thế thao, những gì chúng ta ăn và uống, chúng ta tiêu thụ bao nhiêu và khi nào chúng ta tiêu thụ tất cả đều có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến hiệu quả tập luyện và thi đấu. Lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ không làm cho một vận động viên tầm thường trở thành kẻ đánh bại thế giới, nhưng lựa chọn chế độ ăn uống kém chắc chắn sẽ ngăn cản tất cả các vận động viên phát huy hết khả năng của họ. Đối với các vận động viên phấn đấu để đạt được thành công ở cấp độ cao nhất và đào tạo đến giới hạn của những gì có thể chịu đựng được, dinh dưỡng phù hợp và cần thiết là điều mang không thể bỏ qua.  

Dinh dưỡng thể thao là một lĩnh vực khoa học cơ bản cho phép xác định các mục tiêu dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng thể thao cùng với những ứng dụng thực tế của khoa học đó trên cơ sở cá nhân để xác định các chiến lược ăn uống sẽ cho phép vận động viên đạt được những mục tiêu đó.  



Teacher: Thuỷ Trâm Nguyễn Thị

Dinh dưỡng học đường và dinh dưỡng thể thao - ĐH14,13B,LK - Ths Nguyễn Thị Thủy Trâm

Dinh dưỡng học đường và dinh dưỡng thể thao (DDHĐ & DDTT) là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về quá trình cung cấp năng lượng từ thức ăn và chuyển hóa năng lượng trong tế bào để nuôi dưỡng cơ thể. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cơ thể và giữ gìn sức khỏe của con người. Ở từng giai đoạn phát triển và ở mỗi cá thể khác nhau, nhu cầu cung cấp dinh dưỡng sẽ khác nhau và sự đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng một cách hợp lý luôn là một vấn đề đáng chú ý.  

Trong thi đấu thế thao, những gì chúng ta ăn và uống, chúng ta tiêu thụ bao nhiêu và khi nào chúng ta tiêu thụ tất cả đều có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến hiệu quả tập luyện và thi đấu. Lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ không làm cho một vận động viên tầm thường trở thành kẻ đánh bại thế giới, nhưng lựa chọn chế độ ăn uống kém chắc chắn sẽ ngăn cản tất cả các vận động viên phát huy hết khả năng của họ. Đối với các vận động viên phấn đấu để đạt được thành công ở cấp độ cao nhất và đào tạo đến giới hạn của những gì có thể chịu đựng được, dinh dưỡng phù hợp và cần thiết là điều mang không thể bỏ qua.  

Dinh dưỡng thể thao là một lĩnh vực khoa học cơ bản cho phép xác định các mục tiêu dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng thể thao cùng với những ứng dụng thực tế của khoa học đó trên cơ sở cá nhân để xác định các chiến lược ăn uống sẽ cho phép vận động viên đạt được những mục tiêu đó.  



SINH CƠ-DAKNONG-K2-ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Võ Thị Ngọc Thơ

SINH CƠ-DAKNONG-K2-ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ

GV:ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ

ĐH VLVH-K2-DACNONG

-Tài liệu học tập được tải lên trang đào tạo trực tuyến của Trường ĐHSP TDTT TPHCM

-Tham gia học qua phòng học trực tuyến 

http//meet.google.com/qom-dctx-rgy

Sinh Cơ học TDTT : là môn khoa học chuyên ngành hẹp của Sinh Cơ học, chuyên nghiên cứu về trạng thái Cơ học của con người tham gia hoạt động TDTT (Vận động viên), dụng cụ và ảnh hưởng về mặt Cơ học của môi trường xung quanh. Sinh cơ học thể thao là môn khoa học nghiên cứu quy luật chuyển động cơ học của hệ thống cơ thể người. Sinh cơ học thể thao dùng những phương pháp và quan điểm lực học và sinh học để nghiên cứu vấn đề kỹ thuật của các môn thể thao. Kỹ thuật động tác được nghiên cứu trên quy luật của lực học và sinh học và miêu tả định lượng bằng phương trình toán học. Các huấn luyện viên và vận động viên dựa vào các thông số lực học đo đạt được để xây dựng mô hình hoá công tác giảng dạy và huấn luyện, cải tiến hoàn thiện kỹ thuật động tác.


SINH CƠ-QUÃNG NGÃI-K3-K4-ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Võ Thị Ngọc Thơ

SINH CƠ-QUÃNG NGÃI-K3-K4-ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ

GV:ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ

Sinh Cơ học TDTT : là môn khoa học chuyên ngành hẹp của Sinh Cơ học, chuyên nghiên cứu về trạng thái Cơ học của con người tham gia hoạt động TDTT (Vận động viên), dụng cụ và ảnh hưởng về mặt Cơ học của môi trường xung quanh. Sinh cơ học thể thao là môn khoa học nghiên cứu quy luật chuyển động cơ học của hệ thống cơ thể người. Sinh cơ học thể thao dùng những phương pháp và quan điểm lực học và sinh học để nghiên cứu vấn đề kỹ thuật của các môn thể thao. Kỹ thuật động tác được nghiên cứu trên quy luật của lực học và sinh học và miêu tả định lượng bằng phương trình toán học. Các huấn luyện viên và vận động viên dựa vào các thông số lực học đo đạt được để xây dựng mô hình hoá công tác giảng dạy và huấn luyện, cải tiến hoàn thiện kỹ thuật động tác.


SINH CƠ-TIỀN GIANG-K6- ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Võ Thị Ngọc Thơ

SINH CƠ-TIỀN GIANG-K6- ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ


-Tài liệu học tập được tải lên trang đào tạo trực tuyến của Trường ĐHSP TDTT TPHCM

-Tham gia học qua phòng học trực tuyến 

http//meet.google.com/xek-nahx-iuv


Sinh Cơ học TDTT : là môn khoa học chuyên ngành hẹp của Sinh Cơ học, chuyên nghiên cứu về trạng thái Cơ học của con người tham gia hoạt động TDTT (Vận động viên), dụng cụ và ảnh hưởng về mặt Cơ học của môi trường xung quanh. Sinh cơ học thể thao là môn khoa học nghiên cứu quy luật chuyển động cơ học của hệ thống cơ thể người. Sinh cơ học thể thao dùng những phương pháp và quan điểm lực học và sinh học để nghiên cứu vấn đề kỹ thuật của các môn thể thao. Kỹ thuật động tác được nghiên cứu trên quy luật của lực học và sinh học và miêu tả định lượng bằng phương trình toán học. Các huấn luyện viên và vận động viên dựa vào các thông số lực học đo đạt được để xây dựng mô hình hoá công tác giảng dạy và huấn luyện, cải tiến hoàn thiện kỹ thuật động tác.


SINH CƠ TDTT-AN GIANG -K10 - ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Võ Thị Ngọc Thơ

SINH CƠ TDTT-AN GIANG -K10 - ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ

GV: ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ

-Tài liệu học tập được tải lên trang đào tạo trực tuyến của Trường ĐHSP TDTT TPHCM

-Tham gia học qua phòng học trực tuyến

http//meet.google.com/jyo-qhyd-ips

Sinh Cơ học TDTT : là môn khoa học chuyên ngành hẹp của Sinh Cơ học, chuyên nghiên cứu về trạng thái Cơ học của con người tham gia hoạt động TDTT (Vận động viên), dụng cụ và ảnh hưởng về mặt Cơ học của môi trường xung quanh. Sinh cơ học thể thao là môn khoa học nghiên cứu quy luật chuyển động cơ học của hệ thống cơ thể người. Sinh cơ học thể thao dùng những phương pháp và quan điểm lực học và sinh học để nghiên cứu vấn đề kỹ thuật của các môn thể thao. Kỹ thuật động tác được nghiên cứu trên quy luật của lực học và sinh học và miêu tả định lượng bằng phương trình toán học. Các huấn luyện viên và vận động viên dựa vào các thông số lực học đo đạt được để xây dựng mô hình hoá công tác giảng dạy và huấn luyện, cải tiến hoàn thiện kỹ thuật động tác.


SINH CƠ TDTT-SÓC TRĂNG-K7 (ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ)
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Võ Thị Ngọc Thơ

SINH CƠ TDTT-SÓC TRĂNG-K7 (ThS VÕ THỊ NGỌC THƠ)


Sinh Cơ học được tạo thành từ hai từ gốc Hy Lạp là Biomechanics. Sinh cơ học được cấu thành từ Sinh học và Cơ học. Cơ học là một phần của Vật lí học – nghiên cứu các chuyển động cơ học và mối tương tác cơ học giữa các vật thể vật chất. Sinh Cơ học là một phân của môn khoa học nghiên cứu khả năng vận động và hoạt động của sinh vật. Sinh Cơ học : là học thuyết về khả năng vận động và hoạt động vận động của con người và động vật. Nói cách khác Sinh Cơ học là môn khoa học nghiên cứu khả năng vận động của cơ thể sinh vật.


Teacher: Thuỷ Trâm Nguyễn Thị

Sinh hóa Thể Thao - K10AG - Ths Nguyễn Thị Thủy Trâm

Sinh hoá thể thao là một lĩnh vực khoa học độc lập. Những dẫn liệu của nó được sử dụng rộng rãi trong lí luận giáo dục thể chất và trong y học thể thao. Đối với lí luận giáo dục thể chất nó là cơ sở của những nguyên tắc chung, chủ yếu nhất cho việc huấn luyện thể thao, còn đối với y học thể thao thì nó đề ra các tiêu chuẩn để đánh giá phản ứng của cơ thể vận động viên đối với lượng vận động.
Những công trình nghiên cứu sinh hóa ứng dụng trong thể thao có liên quan chặc chẽ với việc giải quyết các vấn đề về phương pháp khoa học của việc đào tạo vận động viên cấp cao. Cụ thể là:

 • Phát hiện và đánh giá các yếu tố sinh hóa gây hạn chế thành tích thể thao.

 • Nghiên cứu những biến đổi về sinh hóa ở vận động viên trong quá trình luyện tập.

 • Nghiên cứu đặc tính sinh hóa của các quá trình sau tập luyện và thi đấu.  Lập các tiêu chuẩn sinh hóa đánh giá hiệu quả huấn luyện cũng như tính hợp lí của việc sử dụng các phương tiện chuyên môn nhằm nâng cao năng lực thể chất và thúc đẩy nhanh các quá trình hồi phục.

 • Giải quyết các vấn đề trên sẽ cho phép nâng cao đáng kể hiệu quả điều hành công tác đào tạo vận động viên và sẽ có những thành tích thể thao cao hơn.

5. Mục tiêu môn học: 

5.1. Mục tiêu chung:

- Chương trinh đao taọ trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về cac ̀̀́

qua trinh chuyển hoa trong hoaṭ đôṇ g sống cua cơ thể. Hiểu biết về ́̀́̉

những quy luâṭ sinh hóa của các quá trình phát triển thể chất để lưạ choṇ

phương tiêṇ va phương phat tối ưu trong qua trinh huấn luyêṇ va tâp̣ ̀́́̀̀

luyêṇ .
- Cung cấp kiến thức về dinh dưỡng thể thao cho môṭ số môn thể thao cụthể; các quá trình sử duṇ g năng lươṇ g trong cơ thế khi tâp̣ luyêṇ và thi đấu


Teacher: Thuỷ Trâm Nguyễn Thị

Sinh hóa Thể Thao - ĐN - Ths Nguyễn Thị Thủy Trâm

Sinh hoá thể thao là một lĩnh vực khoa học độc lập. Những dẫn liệu của nó được sử dụng rộng rãi trong lí luận giáo dục thể chất và trong y học thể thao. Đối với lí luận giáo dục thể chất nó là cơ sở của những nguyên tắc chung, chủ yếu nhất cho việc huấn luyện thể thao, còn đối với y học thể thao thì nó đề ra các tiêu chuẩn để đánh giá phản ứng của cơ thể vận động viên đối với lượng vận động.
Những công trình nghiên cứu sinh hóa ứng dụng trong thể thao có liên quan chặc chẽ với việc giải quyết các vấn đề về phương pháp khoa học của việc đào tạo vận động viên cấp cao. Cụ thể là:

 • Phát hiện và đánh giá các yếu tố sinh hóa gây hạn chế thành tích thể thao.

 • Nghiên cứu những biến đổi về sinh hóa ở vận động viên trong quá trình luyện tập.

 • Nghiên cứu đặc tính sinh hóa của các quá trình sau tập luyện và thi đấu.  Lập các tiêu chuẩn sinh hóa đánh giá hiệu quả huấn luyện cũng như tính hợp lí của việc sử dụng các phương tiện chuyên môn nhằm nâng cao năng lực thể chất và thúc đẩy nhanh các quá trình hồi phục.

 • Giải quyết các vấn đề trên sẽ cho phép nâng cao đáng kể hiệu quả điều hành công tác đào tạo vận động viên và sẽ có những thành tích thể thao cao hơn.

5. Mục tiêu môn học: 

5.1. Mục tiêu chung:

- Chương trinh đao taọ trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về cac ̀̀́

qua trinh chuyển hoa trong hoaṭ đôṇ g sống cua cơ thể. Hiểu biết về ́̀́̉

những quy luâṭ sinh hóa của các quá trình phát triển thể chất để lưạ choṇ

phương tiêṇ va phương phat tối ưu trong qua trinh huấn luyêṇ va tâp̣ ̀́́̀̀

luyêṇ .
- Cung cấp kiến thức về dinh dưỡng thể thao cho môṭ số môn thể thao cụthể; các quá trình sử duṇ g năng lươṇ g trong cơ thế khi tâp̣ luyêṇ và thi đấu


Teacher: Thuỷ Trâm Nguyễn Thị

Sinh hóa Thể Thao - QNK3K4 - Ths Nguyễn Thị Thủy Trâm

Sinh hoá thể thao là một lĩnh vực khoa học độc lập. Những dẫn liệu của nó được sử dụng rộng rãi trong lí luận giáo dục thể chất và trong y học thể thao. Đối với lí luận giáo dục thể chất nó là cơ sở của những nguyên tắc chung, chủ yếu nhất cho việc huấn luyện thể thao, còn đối với y học thể thao thì nó đề ra các tiêu chuẩn để đánh giá phản ứng của cơ thể vận động viên đối với lượng vận động.
Những công trình nghiên cứu sinh hóa ứng dụng trong thể thao có liên quan chặc chẽ với việc giải quyết các vấn đề về phương pháp khoa học của việc đào tạo vận động viên cấp cao. Cụ thể là:

 • Phát hiện và đánh giá các yếu tố sinh hóa gây hạn chế thành tích thể thao.

 • Nghiên cứu những biến đổi về sinh hóa ở vận động viên trong quá trình luyện tập.

 • Nghiên cứu đặc tính sinh hóa của các quá trình sau tập luyện và thi đấu.  Lập các tiêu chuẩn sinh hóa đánh giá hiệu quả huấn luyện cũng như tính hợp lí của việc sử dụng các phương tiện chuyên môn nhằm nâng cao năng lực thể chất và thúc đẩy nhanh các quá trình hồi phục.

 • Giải quyết các vấn đề trên sẽ cho phép nâng cao đáng kể hiệu quả điều hành công tác đào tạo vận động viên và sẽ có những thành tích thể thao cao hơn.

5. Mục tiêu môn học: 

5.1. Mục tiêu chung:

- Chương trinh đao taọ trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về cac ̀̀́

qua trinh chuyển hoa trong hoaṭ đôṇ g sống cua cơ thể. Hiểu biết về ́̀́̉

những quy luâṭ sinh hóa của các quá trình phát triển thể chất để lưạ choṇ

phương tiêṇ va phương phat tối ưu trong qua trinh huấn luyêṇ va tâp̣ ̀́́̀̀

luyêṇ .
- Cung cấp kiến thức về dinh dưỡng thể thao cho môṭ số môn thể thao cụthể; các quá trình sử duṇ g năng lươṇ g trong cơ thế khi tâp̣ luyêṇ và thi đấu


Teacher: Thuỷ Trâm Nguyễn Thị

DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG VÀ DINH DƯỠNG THỂ THAO - K4 BP - Ths Nguyễn Thị Thủy Trâm

Dinh dưỡng học đường và dinh dưỡng thể thao (DDHĐ & DDTT) là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về quá trình cung cấp năng lượng từ thức ăn và chuyển hóa năng lượng trong tế bào để nuôi dưỡng cơ thể. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cơ thể và giữ gìn sức khỏe của con người. Ở từng giai đoạn phát triển và ở mỗi cá thể khác nhau, nhu cầu cung cấp dinh dưỡng sẽ khác nhau và sự đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng một cách hợp lý luôn là một vấn đề đáng chú ý.  

Trong thi đấu thế thao, những gì chúng ta ăn và uống, chúng ta tiêu thụ bao nhiêu và khi nào chúng ta tiêu thụ tất cả đều có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến hiệu quả tập luyện và thi đấu. Lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ không làm cho một vận động viên tầm thường trở thành kẻ đánh bại thế giới, nhưng lựa chọn chế độ ăn uống kém chắc chắn sẽ ngăn cản tất cả các vận động viên phát huy hết khả năng của họ. Đối với các vận động viên phấn đấu để đạt được thành công ở cấp độ cao nhất và đào tạo đến giới hạn của những gì có thể chịu đựng được, dinh dưỡng phù hợp và cần thiết là điều mang không thể bỏ qua.  

Dinh dưỡng thể thao là một lĩnh vực khoa học cơ bản cho phép xác định các mục tiêu dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng thể thao cùng với những ứng dụng thực tế của khoa học đó trên cơ sở cá nhân để xác định các chiến lược ăn uống sẽ cho phép vận động viên đạt được những mục tiêu đó.  


Teacher: Thuỷ Trâm Nguyễn Thị

Dinh dưỡng học đường và dinh dưỡng thể thao - TGK6 - Ths Nguyễn Thị Thủy Trâm

Dinh dưỡng học đường và dinh dưỡng thể thao (DDHĐ & DDTT) là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về quá trình cung cấp năng lượng từ thức ăn và chuyển hóa năng lượng trong tế bào để nuôi dưỡng cơ thể. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cơ thể và giữ gìn sức khỏe của con người. Ở từng giai đoạn phát triển và ở mỗi cá thể khác nhau, nhu cầu cung cấp dinh dưỡng sẽ khác nhau và sự đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng một cách hợp lý luôn là một vấn đề đáng chú ý.  

Trong thi đấu thế thao, những gì chúng ta ăn và uống, chúng ta tiêu thụ bao nhiêu và khi nào chúng ta tiêu thụ tất cả đều có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến hiệu quả tập luyện và thi đấu. Lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ không làm cho một vận động viên tầm thường trở thành kẻ đánh bại thế giới, nhưng lựa chọn chế độ ăn uống kém chắc chắn sẽ ngăn cản tất cả các vận động viên phát huy hết khả năng của họ. Đối với các vận động viên phấn đấu để đạt được thành công ở cấp độ cao nhất và đào tạo đến giới hạn của những gì có thể chịu đựng được, dinh dưỡng phù hợp và cần thiết là điều mang không thể bỏ qua.  

Dinh dưỡng thể thao là một lĩnh vực khoa học cơ bản cho phép xác định các mục tiêu dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng thể thao cùng với những ứng dụng thực tế của khoa học đó trên cơ sở cá nhân để xác định các chiến lược ăn uống sẽ cho phép vận động viên đạt được những mục tiêu đó.  


Teacher: Thuỷ Trâm Nguyễn Thị

Dinh dưỡng học đường và dinh dưỡng thể thao - ĐH4VHVL - Ths Nguyễn Thị Thủy Trâm

Dinh dưỡng học đường và dinh dưỡng thể thao (DDHĐ & DDTT) là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về quá trình cung cấp năng lượng từ thức ăn và chuyển hóa năng lượng trong tế bào để nuôi dưỡng cơ thể. Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cơ thể và giữ gìn sức khỏe của con người. Ở từng giai đoạn phát triển và ở mỗi cá thể khác nhau, nhu cầu cung cấp dinh dưỡng sẽ khác nhau và sự đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng một cách hợp lý luôn là một vấn đề đáng chú ý.  

Trong thi đấu thế thao, những gì chúng ta ăn và uống, chúng ta tiêu thụ bao nhiêu và khi nào chúng ta tiêu thụ tất cả đều có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến hiệu quả tập luyện và thi đấu. Lựa chọn thực phẩm phù hợp sẽ không làm cho một vận động viên tầm thường trở thành kẻ đánh bại thế giới, nhưng lựa chọn chế độ ăn uống kém chắc chắn sẽ ngăn cản tất cả các vận động viên phát huy hết khả năng của họ. Đối với các vận động viên phấn đấu để đạt được thành công ở cấp độ cao nhất và đào tạo đến giới hạn của những gì có thể chịu đựng được, dinh dưỡng phù hợp và cần thiết là điều mang không thể bỏ qua.  

Dinh dưỡng thể thao là một lĩnh vực khoa học cơ bản cho phép xác định các mục tiêu dinh dưỡng và chế độ dinh dưỡng thể thao cùng với những ứng dụng thực tế của khoa học đó trên cơ sở cá nhân để xác định các chiến lược ăn uống sẽ cho phép vận động viên đạt được những mục tiêu đó.  


Y HỌC TDTT - VLVH K3 Quảng Ngãi - ThS. Kiến Thị Ngọc Xuyến
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Thị Ngọc Xuyến Kiến

Y HỌC TDTT - VLVH K3 Quảng Ngãi - ThS. Kiến Thị Ngọc Xuyến

Môn học nhằm trang bị cho SV các kiến thức cơ bản về đo đạc thể hình, kiểm tra hình thái học TDTT,  kiểm tra chức năng như tim mạch, hô hấp ,thần kinh… Môn học còn giúp cho các em khả năng thực hành về cách thức đo,cách thực hiện một số test chức năng nhằm đánh giá thể lực, tình trạng sức khỏe cho người tập luyện TDTT.  Ngoài ra còn trang bị cho các em kiến thức đánh giá mệt mỏi, các phương pháp hồi phục TDTT. Đồng thời giúp nhận biết các nguyên nhân gây chấn thương và cách sơ cấp cứu, cách hồi phục, tâp luyện TD chữa bệnh giúp các tổn thương mau lành.


Teacher: Thị Bích Thủy Tô

GIẢI PHẪU SINH LÝ THỂ THAO – VLVH KHÓA 06 (Tây Ninh) –ThS. Tô Thị Bích Thủy

GPSLTT

Khóa học này được thiết kế dành cho đối tượng là sinh viên đại học liên thông hệ VLVH – Khóa 06 tỉnh Tây Ninh. Hình thức giảng dạy trực tuyến:

+ Học liệu được tải lên trang đào tạo trực tuyến (dosports.online) của trường ĐHSP TDTT Tp. HCM.

+ Tham gia nghe giảng qua phòng học trực tuyến (Google MEET).

Khóa học cung cấp cho Sinh viên các kiến thức về Giải phẫu học, Sinh lý học TDTT, nắm vững được cấu tạo, chức năng và các quy luật hoạt động của các cơ quan, các hệ cơ quan trong cơ thể lúc bình thường cũng như khi vận động (trong đó gồm có cơ chế biến đổi tức thời và ảnh hưởng lâu dài của việc luyện tập TDTT). Trên cơ sở đó thì mỗi sinh viên, giáo viên và huấn luyện viên TDTT sẽ có kế hoạch sắp xếp công tác tập luyện, huấn luyện sao cho phù hợp với những quy luật hoạt động của cơ thể nhằm không ngừng nâng cao sức khỏe, thể lực và thành tích thể thao.

*** Giảng viên: ThS. Tô Thị Bích Thủy


Teacher: Nguyễn Văn Mua

TIẾNG ANH - ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VLVH K15 - ThS. Nguyễn Văn Mua

        Học phần Tiếng Anh (dành cho đối tượng LT-VLVH) bao gồm ba đơn vị bài (Unit 10, Unit 11, Unit 12) mang ba chủ đề thể thao (WINTER SPORTS; WATER SPORTS; MEDIA AND SPORT). Trong ba đơn vị bài này, người học sẽ thực hành với vốn từ vựng liên quan đến chủ đề thể thao cụ thể, bao gồm một số môn thể thao mùa đông, thể thao dưới nước, và thể thao với truyền thông… thông qua các bài đọc. Kỹ năng luyện tập trong môn học là diễn đạt Tiếng Anh bằng những câu đơn giản trong đời sống và hoạt động thể thao. Phần văn phạm tập trung các cấu trúc câu ở thì hoàn thành Perfect, câu điều kiện: Conditional, và cách sử dụng các dạng từ nguyên mẫu: to go, to play,... động danh từ: .playing, working...Ngoài ra, người học được ôn một số kiến thức cơ bản về từ vựng, cấu trúc câu, văn phạm đã học trong chương trình phổ thông trung học hoặc tương đương, đồng thời nâng cao kỹ năng Tiếng Anh tương đương với bậc 2 theo Khung 6 bậc của Bộ Giáo Dục Đào Tạo cụ thể là viết đúng và hiểu chính xác một bài văn Tiếng Anh. Sau khi học xong môn Tiếng Anh học phần này, người học có khả năng giao tiếp Tiếng Anh về các chuyên đề trong cuộc sống văn hóa, xã hội, đặc biệt là các chuyên đề về thể thao.


Sinh hóa TDTT - VLVH K13B, K14 - ThS Kiến Thị Ngọc Xuyến
HÈ 2021
Preview Course

Teacher: Thị Ngọc Xuyến Kiến

Sinh hóa TDTT - VLVH K13B, K14 - ThS Kiến Thị Ngọc Xuyến

Sinh hoá thể thao là môn học nghiên cứu những quy luật biến đổi về mặt sinh hoá trong cơ thể người khi thực hiện các bài tập thể dục thể thao; Nghiên cứu các quá trình sinh hoá diễn ra trong một cơ thể toàn vẹn với các vấn đề cụ thể sau :

-    Cấu tạo và chức năng của các chất hữu cơ trong cơ thể sống.

-    Quá trình chuyển hoá giữa các hợp chất hữu cơ.

-    Cơ chế biến đổi năng lượng trong cơ thể người khi hoạt động cơ.

-    Cơ chế điều hoà trao đổi chất bằng thần kinh và thể dịch trong hoạt động cơ.

-     Các quy luật thích nghi về mặt sinh hoá với hoạt động cơ có hệ thống.