Skip to main content

1 Courses 9 Categories

Modified 25 March 2020

MÔN CẦU LÔNG

Modified 2 April 2020

MÔN BÓNG ĐÁ

Modified 4 April 2020

MÔN BÓNG CHUYỀN

Modified 20 April 2020

MÔN BÓNG RỔ

Modified 20 April 2020

MÔN BÓNG BÀN

Modified 20 April 2020

MÔN QUẦN VỢT

Modified 20 April 2020

MÔN ĐÁ CẦU

Modified 24 July 2020

MÔN BÓNG NÉM

Modified 7 June 2021

HỌC LẠI
CẦU LÔNG - ĐHK14 Ths Nguyễn Thế Lưỡng
NĂM HỌC 2019 - 2020
Preview Course

NĂM HỌC 2019 - 2020

CẦU LÔNG - ĐHK14 Ths Nguyễn Thế Lưỡng

Học phần trang bị cho sinh viên những kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông và các kiến thức về phương pháp giảng dạy kỹ thuật động tác, các chiến thuật cơ bản, luật và tổ chức thi đấu môn cầu lông