关于“搜索课程”的帮助
Đơn vị: Khoa Điền Kinh
Trình độ đào tạo: Đại Học
Hình thức đào tạo: Hệ Chính Quy
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo: K44

HỌC PHẦN TTCS MÔN BƠI LỘI KHÓA 13 ĐẠI HỌC CHÍNH QUI

Thông qua học phần TTCS giúp sinh viên:
 -  Hiểu rõ, nắm vững các yếu lĩnh cơ bản, thực hiện đúng các bài tập kỹ thuật của các kiểu bơi;
 - Nắm bắt được phương pháp giảng dạy của các kiểu bơi, từ đó có thể hướng dẫn người học bơi thực hiện đúng kỹ thuật động tác các kiểu bơi;
 - Hiểu rõ, nắm vững và thực hiện đúng cách bơi thực dụng, xử lý đúng các tình huống tự giải thoát và cứu đuối khi gặp sự cố xảy ra trong hồ bơi, sông, biển;
 - Vận dụng các phương pháp huấn luyện cơ sở, kết hợp luật thi đấu các kiểu bơi vào việc huấn luyện học sinh thi đấu bơi lội các cấp cơ sở;
 - Vận dụng đúng luật thi đấu và một số điều luật chung vào việc tổ chức một giải thi đấu và làm trọng tài giải bơi lội ở cơ sở.
Đơn vị: Khoa Điền Kinh
Trình độ đào tạo: Đại Học
Hình thức đào tạo: Hệ Chính Quy
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo: K13
Đơn vị: Khoa Điền Kinh
Trình độ đào tạo: Đại Học
Hình thức đào tạo: Hệ Chính Quy
Địa điểm đào tạo: TP. Hồ Chí Minh
Khóa đào tạo: K13