Skip to main content

23 Courses

GIẢI PHẪU - CAO ĐẲNG K44 - ThS. PHAN THANH VIỆT
NĂM HỌC 2019 - 2020
Preview Course

Teacher: Thanh - Việt PHAN

GIẢI PHẪU - CAO ĐẲNG K44 - ThS. PHAN THANH VIỆT

      Học phần Giải phẫu (Mã số CDGPS0623) cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về giải phẫu cơ thể người; mối tương quan giữa đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ quan, hệ cơ quan và toàn bộ cấu trúc cơ thể trong hoạt động sống nói chung và trong hoạt động tập luyện, thi đấu, giảng dạy thể dục, huấn luyện thể thao nói riêng.

      Đồng thời, học phần này cũng xây dựng cho người học những giá trị nền tảng cần thiết để vận dụng và phát triển tri thức, phát triển kỹ năng khi tham gia các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Giáo dục thể chất - hệ Cao đẳng.

* Giảng viên tham gia giảng dạy :

      1. Thạc sĩ Huỳnh Trung Hiếu

      2. Thạc sĩ Phan Thanh Việt Teacher: Lê Thị Thúy

Tin học - Cao đẳng 44

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Tin học, sau khi học xong sinh viên có thể soạn thảo văn bản cơ bản, vẽ sơ đồ và các văn bản liên quan đến thể dục thể thao. Tính toán cơ bản, thực hiện các bài tập tính toán liên quan đến thống kê, nghiên cứu khoa học trong thể dục thể thao.  Biên tập hình, hình ảnh chuyển động (video), biên tập âm thanh hỗ trợ âm nhạc trong thể dục thể thao, trình chiếu, sử dụng email và khai thác điện toán đám mây. Đồng thời, học phần này cũng xây dựng cho người học những giá trị nền tảng cần thiết để vận dụng và phát triển tri thức, phát triển kỹ năng khi tham gia các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo.


Teacher: Thanh - Việt PHAN

GIẢI PHẪU - Cao đẳng K44 - Thầy H.T.HIẾU


      Học phần Giải phẫu (Mã số CDGPS0623) cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về giải phẫu cơ thể người; mối tương quan giữa đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ quan, hệ cơ quan và toàn bộ cấu trúc cơ thể trong hoạt động sống nói chung và trong hoạt động tập luyện, thi đấu, giảng dạy thể dục, huấn luyện thể thao nói riêng.

      Đồng thời, học phần này cũng xây dựng cho người học những giá trị nền tảng cần thiết để vận dụng và phát triển tri thức, phát triển kỹ năng khi tham gia các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Giáo dục thể chất - hệ Cao đẳng.

* Giảng viên tham gia giảng dạy :

      1. Thạc sĩ Huỳnh Trung Hiếu

      2. Thạc sĩ Phan Thanh Việt Teacher: Lê Thị Thúy

Tin học - Đại học Khóa 15 (ThS. Bùi Quốc Việt & ThS. Lê Thị Thúy)

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Tin học, sau khi học xong sinh viên có thể:

- Soạn thảo văn bản cơ bản, vẽ sơ đồ và các văn bản liên quan đến thể dục thể thao.

- Tính toán cơ bản, thực hiện các bài tập tính toán liên quan đến thống kê, nghiên cứu khoa học trong thể dục thể thao.

- Biên tập hình, hình ảnh chuyển động (video), biên tập âm thanh hỗ trợ âm nhạc trong thể dục thể thao.

- Trình chiếu, sử dụng email và khai thác điện toán đám mây.

Đồng thời, học phần này cũng xây dựng cho người học những giá trị nền tảng cần thiết để vận dụng và phát triển tri thức, phát triển kỹ năng khi tham gia các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo.

GIẢI PHẪU - K15 - ThS. PHAN THANH VIỆT
NĂM HỌC 2019 - 2020
Preview Course

Teacher: Thanh - Việt PHAN

GIẢI PHẪU - K15 - ThS. PHAN THANH VIỆT

      Đây là khóa học trực tuyến của học phần GIẢI PHẪU trên hệ thống dosports.online

      Khóa học này được thiết kế dành cho sinh viên đại học khóa đại học 15 thuộc hệ đào tạo Chính quy, tại trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

      Khóa học này cung cấp cho người học (1) những kiến thức cơ bản về giải phẫu cơ thể người; (2) mối tương quan giữa đặc điểm cấu tạo và chức năng của cơ quan, hệ cơ quan và toàn bộ cấu trúc cơ thể trong hoạt động sống nói chung và trong hoạt động tập luyện, thi đấu, giảng dạy thể dục, huấn luyện thể thao nói riêng.

      Đồng thời, học phần này cũng xây dựng cho người học những giá trị nền tảng cần thiết để vận dụng và phát triển tri thức, phát triển kỹ năng khi tham gia các học phần tiếp theo trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Giáo dục thể chất - hệ Đại học.

* Giảng viên phụ trách khóa học : ThS. Phan Thanh Việt

KHCB


Teacher: Thuỷ Trâm Nguyễn Thị

Dinh dưỡng học đường và dinh dưỡng thể thao

Mô DDHD&DDTT cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng, cơ bản nhất về dinh dưỡng cũng như giá trị khoa học của dinh dưỡng nói chung và trong lĩnh vực thể dục thể thao nói riêng. Định hướng được các nguyên tắc chung về dinh dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng cho đến việc ước tính và đáp ứng nhu cầu năng lượng cho chơ thể trong hoạt động thể lực, cũng như sự kết hợp tương thích của các chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng trong khẩu phần. Đồng thời người học có thể vận dụng kiến thức dinh dưỡng thể dục thể thao trong thực tế tập luyện, thi đấu, giảng dạy và huấn luyện thể thao nói chung cũng như có thể phát triển các thiết chế dinh dưỡng đặc biệt theo định hướng cá thể hóa cho một số đối tượng đặc biệt trong thể dục thể thao.


Teacher: Cẩm Quỳnh Trương

ANH VĂN 2 - AV2 (ĐH14) - Ms. Quỳnh

Khóa học trang bị  cho người học kiến thức và rèn luyện các kỹ năng  cơ bản trong tiếng Anh.

Nâng cao kiến thức cơ bản đã học trong chương trình phổ thông trung học và học phần anh văn 1 cho người học thông qua các bài khóa trong giáo trình;

Giúp người học làm quen với việc học tiếng Anh trong môi trường thể thao, sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp thông thường.


Y HỌC TDTT- K44- ThS.  Kiến Thị Ngọc Xuyến
NĂM HỌC 2019 - 2020
Preview Course

Teacher: Thị Ngọc Xuyến Kiến

Y HỌC TDTT- K44- ThS. Kiến Thị Ngọc Xuyến


Môn học nhằm trang bị cho SV các kiến thức cơ bản về đo đạc thể hình, kiểm tra hình thái học TDTT,  kiểm tra chức năng như tim mạch, hô hấp ,thần kinh… Môn học còn giúp cho các em khả năng thực hành về cách thức đo,cách thực hiện một số test chức năng nhằm đánh giá thể lực, tình trạng sức khỏe cho người tập luyện TDTT.  Ngoài ra còn trang bị cho các em kiến thức đánh giá mệt mỏi, các phương pháp hồi phục TDTT. Đồng thời giúp nhận biết các nguyên nhân gây chấn thương và cách sơ cấp cứu, cách hồi phục, tâp luyện TD chữa bệnh giúp các tổn thương mau lành.


Teacher: Văn Tiền Nguyễn

TIẾNG ANH 1 - ENGLISH - Mr. Tiền


Môn Tiếng Anh 1 bao gồm ba đơn vị bài (unit 1, unit 2, unit 3) mang ba chủ đề liên quan đến thể thao (SPORT FOR LEISURE; SPORT IS LIFE; OLYMPIC GAMES).

Trong ba đơn vị bài dành cho môn Tiếng Anh 1, người học sẽ thực hành với vốn từ vựng liên quan đến chủ đề thể thao và đời sống thường ngày thông qua các bài đọc. Kỹ năng luyện tập trong môn học là diễn đạt tiếng Anh bằng những câu đơn giản về hoạt động thể thao trong đời thường ở hiện tại, quá khứ, tương lai. Phần văn phạm tập trung các cấu trúc câu ở thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn.

Ngoài ra, người học được ôn một số kiến thức cơ bản về từ vựng, cấu trúc câu, văn phạm đã học trong chương trình phổ thông trung học, đồng thời bước đầu rèn luyện kỹ năng viết đúng và hiểu chính xác câu, đoạn văn tiếng Anh.


Teacher: Thuỷ Trâm Nguyễn Thị

Sinh Hoá Thể Thao - Ms Trâm

1. Tên môn học: Sinh Hóa Thể dục Thể Thao 

2. Mã môn học: DHSH0782

3. Số tín chỉ: 02 (30 tiết)

4. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:

Sinh hoá thể thao là một lĩnh vực khoa học độc lập. Những dẫn liệu của nó được sử dụng rộng rãi trong lí luận giáo dục thể chất và trong y học thể thao. Đối với lí luận giáo dục thể chất nó là cơ sở của những nguyên tắc chung, chủ yếu nhất cho việc huấn luyện thể thao, còn đối với y học thể thao thì nó đề ra các tiêu chuẩn để đánh giá phản ứng của cơ thể vận động viên đối với lượng vận động.
Những công trình nghiên cứu sinh hóa ứng dụng trong thể thao có liên quan chặc chẽ với việc giải quyết các vấn đề về phương pháp khoa học của việc đào tạo vận động viên cấp cao. Cụ thể là:

  • Phát hiện và đánh giá các yếu tố sinh hóa gây hạn chế thành tích thể thao.

  • Nghiên cứu những biến đổi về sinh hóa ở vận động viên trong quá trình luyện tập.

  • Nghiên cứu đặc tính sinh hóa của các quá trình sau tập luyện và thi đấu.  Lập các tiêu chuẩn sinh hóa đánh giá hiệu quả huấn luyện cũng như tính hợp lí của việc sử dụng các phương tiện chuyên môn nhằm nâng cao năng lực thể chất và thúc đẩy nhanh các quá trình hồi phục.

  • Giải quyết các vấn đề trên sẽ cho phép nâng cao đáng kể hiệu quả điều hành công tác đào tạo vận động viên và sẽ có những thành tích thể thao cao hơn.

5. Mục tiêu môn học: 

5.1. Mục tiêu chung:

- Chương trinh đao taọ trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về cac ̀̀́

qua trinh chuyển hoa trong hoaṭ đôṇ g sống cua cơ thể. Hiểu biết về ́̀́̉

những quy luâṭ sinh hóa của các quá trình phát triển thể chất để lưạ choṇ

phương tiêṇ va phương phat tối ưu trong qua trinh huấn luyêṇ va tâp̣ ̀́́̀̀

luyêṇ .
- Cung cấp kiến thức về dinh dưỡng thể thao cho môṭ số môn thể thao cụthể; các quá trình sử duṇ g năng lươṇ g trong cơ thế khi tâp̣ luyêṇ và thi đấu

5.2 Mục tiêu cụ thể:

5.2.1. Kiến thức:

- Trình bày cơ chế co cơ.
- Phân biệt các nguồn năng lượng sinh học khi hoạt động cơ ở các vùng có công suất và thời gian khác nhau.

- Phân tích diễn biến các quá trình sinh hóa trong hoạt động cơ. Các chỉ số biến đổi sinh hóa khi hoạt động cơ.
- Phân tích diễn biến các quá trình sinh hóa khi mệt mỏi và hồi phục sau hoạt động cơ.

- Phân tích cơ sở sinh hóa của tố chất sức mạnh-tốc độ, sức bền. 

5.2.2. Kỹ năng:

- Lựa chọn các thức ăn phù hợp với nhu cầu của lượng vận động. - Triển khai phương pháp tập luyện và nghỉ ngơi hợp lí, hiệu quả


Teacher: Thị Bích Thủy Tô

SINH LÝ HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - Đại học - ThS. Tô Thị Bích Thủy

      Sinh lý học TDTT là một phân ngành của sinh lý học người, giúp chúng ta nắm vững được các quy luật hoạt động của các cơ quan, các hệ cơ quan trong cơ thể lúc bình thường cũng như khi vận động. Trên cơ sở đó thì mỗi giáo viên và huấn luyện viên TDTT sẽ có kế hoạch sắp xếp công tác huấn luyện sao cho phù hợp với những quy luật hoạt động của cơ thể nhằm không ngừng nâng cao sức khỏe, thể lực và thành tích thể thao. Là môn học cơ sở của nhiều môn khoa học khác như tâm lý học thể thao, lý luận và phương pháp giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao…, là nền tảng cần thiết cho các môn học thực hành. Hiện nay, phong trào TDTT đang phát triển mạnh ở nước ta, môn sinh lý học TDTT đã được chú ý và là môn học cho tất cả các trường đào tạo cán bộ TDTT và giáo viên Thể Dục Thể Thao.

      *** Giảng viên giảng dạy: Tô Thị Bích Thủy

Teacher: Thái Ngọc Trần

Y HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - ĐH12 - GV: Nguyễn Phước Thọ

Môn học nhằm trang bị cho SV các kiến thức cơ bản về đo đạc thể hình, kiểm tra hình thái học TDTT,  kiểm tra chức năng như tim mạch, hô hấp, thần kinh… Môn học còn giúp cho các em khả năng thực hành về cách thức đo, cách thực hiện một số test chức năng nhằm đánh giá thể lực, tình trạng sức khỏe cho người tập luyện TDTT.  Ngoài ra còn trang bị cho các em kiến thức đánh giá mệt mỏi, các phương pháp hồi phục TDTT. Đồng thời giúp nhận biết các nguyên nhân gây chấn thương và cách sơ cấp cứu, cách hồi phục, tâp luyện TD chữa bệnh giúp các tổn thương mau lành.


VỆ SINH HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - CĐ44 - GV: Trần Thái Ngọc
NĂM HỌC 2019 - 2020
Preview Course

NĂM HỌC 2019 - 2020

VỆ SINH HỌC THỂ DỤC THỂ THAO - CĐ44 - GV: Trần Thái Ngọc

Môn học giúp cho sinh viên có được những kiến thức cơ bản về vệ sinh học như vệ sinh cá nhân, vệ sinh dinh dưỡng, vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, vệ sinh tập luyện TDTT. Môn học còn giúp cho các em hiểu thêm về các nguyên tắc vệ sinh đươc vận dụng trong việc tăng cường sức khỏe, trong tập luyện và thi đấu TDTT nhằm mục đích là nâng cao thành tích đồng thời hạn chế thấp nhất các tổn hại về sức khỏe.

Teacher: tuan anh

Tieng Anh 2 Mr. Tuan

Anh van 2  

Teacher: Văn Tiền Nguyễn

TIẾNG ANH 2 (ENGLISH 2) - Mr. TIỀN

ENGLISH 2

Tiếng Anh 2 - AV 2 

Lecturer: Nguyễn Văn Tiền    

 

*Kiến thức: 

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có kiến thức cơ bản, đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 2 theo Khung 6 bậc của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

*Kỹ năng: 

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết trình độ tương đương bậc 2 theo Khung 6 bậc của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

*Thái độ: 

Người học thấy sự cần thiết, bổ ích trong việc học ngoại ngữ để bổ trợ trong lĩnh vực giao tiếp xã hội hiện đại và trong chuyên môn thể thao. Ngoài ra, người học còn cảm nhận và xem việc sử dụng tiếng Anh không chỉ bổ ích mà còn là niềm vui, niềm hứng khởi trong giao tiếng hàng ngày bằng ngoại ngữ .


Teacher: Huỳnh Thị Ngọc Diễm

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG - ĐHK14 - ThS. Huỳnh Thị Ngọc Diễm

Môn học cung cấp những kiến thức lý luận chung về nhà nước và pháp luật. Trong đó bao gồm: nguồn gốc, khái niệm nhà nước, bộ máy nhà nước nói chung và bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam nói riêng; những khái niệm cơ bản về pháp luật như quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Bên cạnh đó, môn học còn giới thiệu một số ngành luật chủ yếu: Hình sự, Dân sự, Lao động, Hôn nhân và gia đình; trong đó tập trung vào một số chế định luật quan trọng của các ngành luật này; cung cấp những kiến thức pháp lý cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng.

Teacher: Võ Thị Ngọc Thơ

SINH CƠ TDTT K11-CÔ THƠ

Sinh Cơ học được tạo thành từ hai từ gốc Hy Lạp là Biomechanics. Sinh cơ học được cấu thành từ Sinh học và Cơ học. Cơ học là một phần của Vật lí học – nghiên cứu các chuyển động cơ học và mối tương tác cơ học giữa các vật thể vật chất. Sinh Cơ học là một phân của môn khoa học nghiên cứu khả năng vận động và hoạt động của sinh vật. Sinh Cơ học : là học thuyết về khả năng vận động và hoạt động vận động của con người và động vật. Nói cách khác Sinh Cơ học là môn khoa học nghiên cứu khả năng vận động của cơ thể sinh vật.

Sinh Cơ học TDTT : là môn khoa học chuyên ngành hẹp của Sinh Cơ học, chuyên nghiên cứu về trạng thái Cơ học của con người tham gia hoạt động TDTT (Vận động viên), dụng cụ và ảnh hưởng về mặt Cơ học của môi trường xung quanh. Sinh cơ học thể thao là môn khoa học nghiên cứu quy luật chuyển động cơ học của hệ thống cơ thể người. Sinh cơ học thể thao dùng những phương pháp và quan điểm lực học và sinh học để nghiên cứu vấn đề kỹ thuật của các môn thể thao. Kỹ thuật động tác được nghiên cứu trên quy luật của lực học và sinh học và miêu tả định lượng bằng phương trình toán học. Các huấn luyện viên và vận động viên dựa vào các thông số lực học đo đạt được để xây dựng mô hình hoá công tác giảng dạy và huấn luyện, cải tiến hoàn thiện kỹ thuật động tác.

Sinh cơ học thể thao cần trả lời nguyên nhân cụ thể khi hoàn động tác kỹ thuật thể thao như thế nào và đồng thời cũng cần nghiên cứu sự ảnh hưởng của điều kiện môi trường đối với cơ thể (ví dụ như sân bãi, các dụng cụ thi đấu và tập luyện) có quan hệ với kỹ thuật động tác. Căn cứ vào hình thái và chức năng cơ thể nghiên cứu hiệu quả kết hợp sân bãi, cải tiến dụng cụ tập luyện để đạt thành tích cao.

GV Võ Thị Ngọc Thơ - Nguyễn Minh Huân


NĂM HỌC 2019 - 2020

SINH LÝ HỌC THỂ DỤC THỂ THAO

Sinh lý học thể dục thể thao là một bộ môn khoa học nghiên cứu các chức năng và cơ chế hoạt động của cơ thể trong điều kiện bình thường cũng như cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sinh lý cơ thể người dưới tác động của các hoạt động TDTT. Là môn học cơ sở của nhiều môn khoa học khác như tâm lý học thể thao, lý luận và phương pháp giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao…, là nền tảng cần thiết cho các môn học thực hành.
Nội dung môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về cơ chế hoạt động của các cơ quan, hệ cơ quan cùng những biến đổi của cơ thể do tác động của việc tập luyện thể thao.
Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về các thông số sinh lý trong hoạt động TDTT. Vận dụng kiến thức sinh lý thể thao vào trong thực tiễn nghiên cứu và huấn luyện thể dục thể thao.