Chuyển tới nội dung chính

Tin tức chung

THÔNG BÁO CẬP NHẬT TÀI KHOẢN

Bởi Admin 1 -

Kính gửi: Quý thầy cô và toàn thể các bạn sinh viên 

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo về đào tạo trực tuyến tại trường và một số tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ tốt hơn cho giảng viên và sinh viên, Tổ chuyên môn tiến hành cập nhật thêm 1 số thông tin cá  nhân, rất mong quý thầy cô và các bạn sinh viên cập nhật đầy đủ theo hướng dẫn sau.

A. ĐỐI VỚI GV - CBCNVC: 

1. Mục ĐƠN VỊ: Chọn Khoa Bóng, Khoa Điền Kinh... đối với GV; chọn PHÒNG/BAN đối với CBVC

2. Mục HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: chọn CB-CNVC 

3. Mục LỚP: Chọn GV

B. ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Mục ĐƠN VỊ

- Hệ chính quy: Chọn khoá của mình (ĐH12, ĐH13,ĐH14,ĐH15, CĐ43, CĐ44) 

- Sinh viên các khoá khác về học lại chọn: Lớp Khác 

- Hệ VLVH: Chọn TỈNH/THÀNH PHỐ 

2. Mục HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

- Hệ chính quy: Chọn HỆ CHÍNH QUY

- Hệ VLVH: Chọn HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

3. Mục LỚP

- Sinh viên Hệ chính quy chọn theo đơn vị lớp của mình (VD: A,B,C..), chọn Lớp Khác đối các sinh viên khoá khác về học lại.

- Hệ VLVH chọn theo khoá mình đang học (VD: K1,K2...)

4 Mục THÔNG TIN BỔ SUNG.(Chỉ dành cho SV các khoá khác về học lại và SV hệ VLVH) 

- Hệ chính quy về học lại đánh máy thông tin khoá và lớp của mình (VD: ĐH10C)

- Hệ VHVL đánh máy hệ đào tạo của mình đang theo học và tên Tỉnh/Thành phố của nơi đào tạo (VD CĐ-ĐH Đăk Nông, nếu là hệ Trung cấp liên thông TC-ĐH Đăk Nông)

Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn!